eGroupAI
Development Docs

CPU Version
 • v4.2.2
 • v4.2.1
 • v4.1.1
 • v4.1.0
 • v4.0.1
 • v4.0.0
 • v3.2.1
 • v3.1.4
 • v3.1.3
GPU Version
 • v3.2.1(GTX)
 • v3.2.0(GTX)
 • v3.1.3 SN